fa
سرمایه انسانی عملگرا و مسئولیت پذیر
برای ادامه اسکرول کنید
همکاری با هلدینگ فاخر

هلدینگ فاخر فرهنگ سازمانی را الگویی قابل انتقال و اشتراک پذیر می داند. معماری ویژه نیروی انسانی، متناسب با اهداف کلان هلدینگ جهت گیری تحقق مفاهیم سازمانی نوین را پی می گیرد.

رفتار ما با منابع انسانی که شامل عناصری از جمله کارکنان، مشتریان و شرکتهای همکار می باشد ، بر 7 رکن اصلی استوار است:

 1. حفظ احترام و کرامت انسانی
 2. ایجاد احساس ارزشمندی و همدلی
 3. حمایت از ایده های جدید و خلاقانه و ارائه فرصت توسعه ایده و خلق کسب و کار
 4. اطلاع‏ رسانی شفاف، به‏ موقع، دقیق و کامل نسبت به ماموریت ها و حقوق مادی و معنوی
 5. امانت داری و رازداری
 6. حمایت از امنیت ، آسایش و شادابی
 7. رعایت حریم خصوصی و عدم تبعيض
تیم ما
MEHRAD FAKHER
CEO
MEHRAD FAKHER
CEO
MEHRAD FAKHER
CEO
فرهنگ سازمانی ما
فرهنگ سازمانی پویا

فرهنگ سازمانی هلدینگ فاخر مبتنی بر ارزش های مشترکی چون خلاقیت ،کارآفرینی ،مربی گری و مسئولیت اجتماعی است که بر رفتار واندیشه اعضای سازمان اثر می گذارد. رهبران و مدیران هلدینگ فاخر بر این باورند که این موضوع، نقطه حرکتی جهت پویایی و پیشرفت سازمانی است .

خلاقیت

خلاقیت در هلدینگ فاخر ترکیبی است از ایده های تحقق پذیر که باعث بالندگی و رشد خانواده هلدینگ گردد و بستری مناسب را جهت ایجاد زمینه ای نو و آینده روشن خلق نماید

کارآفرینی

 خلق ایده ها و ارزش آفرینی از اهداف و ارکان بنیادی این مجموعه بوده و  هر شخص حقیقی یا حقوقی قادر است  با ارایه ایده  و محقق ساختن آنها  با همکاری هلدینگ ، عضو این خانواده بزرگ گردد.

مربی گری

با توجه به ایجاد بستر های فکری متنوع در این مجموعه، مدیران ارشد هلدینگ معتقد هستند که انتقال مفاهیم و ارزش ها از طریق افراد خبره و آگاه و مسلط ، می تواند مجموعه ای یکپارچه و منسجم با وحدت رویه ایجاد نماید. عناوینی  چون مربی گری و منتورینگ جایگاه ویژه ای در ساختار نیروی انساانی دارد و و احد منابع انسانی روش های نوین آن را همراه با روش های بین المللی، مد نظر قرار می دهد.

 مسئولیت اجتماعی

 هلدینگ فاخر علاوه بر توسعه کسب و کار به مسئولیتهای اجتماعی خود نیز واقف است. ایجاد سیستم لجستیک مطابق با موازین محیط زیستی، ایجاد ساختار آموزشی عمومی، خلق اطلاعات، عملیات مالی سالم و شفاف، فعالیت های فرهنگی و ورزشی برای کارکنان ، شفافیت رویه ها و امنیت فعالیت ها و روندها مطابف با قوانین کشوری، پشتیبانی و حمایت از سازمان های مردم نهاد و خیریه و شرکت در رویدادهای نمایشگاهی از جمله مسئولیتهای اجتماعی هلدینگ فاخر می باشد.

موضوعی که باید در ذهن ما استوار و تغییرناپذیر باشد، اعتماد و اعتقاد به تغییر است.
مـهـرداد فـاخـر
ارتباط با ما

با ما همراه شوید

دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک 12 ، ساختمان فاخر، طبقه چهارم
تلفن: +98 (21) 8867 8225 – فکس:
ایمیل: info@fakher.ir
سرمایه انسانی عملگرا و مسئولیت پذیر
برای ادامه اسکرول کنید.
همکاری با هلدینگ فاخر

هلدینگ فاخر فرهنگ سازمانی را الگویی قابل انتقال و اشتراک پذیر می داند. معماری ویژه نیروی انسانی، متناسب با اهداف کلان هلدینگ جهت گیری تحقق مفاهیم سازمانی نوین را پی می گیرد.

رفتار ما با منابع انسانی که شامل عناصری از جمله کارکنان، مشتریان و شرکتهای همکار می باشد ، بر 7 رکن اصلی استوار است:

 1. حفظ احترام و کرامت انسانی
 2. ایجاد احساس ارزشمندی و همدلی
 3. حمایت از ایده های جدید و خلاقانه و ارائه فرصت توسعه ایده و خلق کسب و کار
 4. اطلاع‏ رسانی شفاف، به‏ موقع، دقیق و کامل نسبت به ماموریت ها و حقوق مادی و معنوی
 5. امانت داری و رازداری
 6. حمایت از امنیت ، آسایش و شادابی
 7. رعایت حریم خصوصی و عدم تبعيض

تیم ما
MEHRAD FAKHER
CEO
MEHRAD FAKHER
CEO
MEHRAD FAKHER
CEO
فرهنگ سازمانی ما
فرهنگ سازمانی پویا

فرهنگ سازمانی هلدینگ فاخر مبتنی بر ارزش های مشترکی چون خلاقیت ،کارآفرینی ،مربی گری و مسئولیت اجتماعی است که بر رفتار واندیشه اعضای سازمان اثر می گذارد. رهبران و مدیران هلدینگ فاخر بر این باورند که این موضوع، نقطه حرکتی جهت پویایی و پیشرفت سازمانی است .

فرهنگ سازمانی پویا

خلاقیت

خلاقیت در هلدینگ فاخر ترکیبی است از ایده های تحقق پذیر که باعث بالندگی و رشد خانواده هلدینگ گردد و بستری مناسب را جهت ایجاد زمینه ای نو و آینده روشن خلق نماید

کارآفرینی

 خلق ایده ها و ارزش آفرینی از اهداف و ارکان بنیادی این مجموعه بوده و  هر شخص حقیقی یا حقوقی قادر است  با ارایه ایده  و محقق ساختن آنها  با همکاری هلدینگ ، عضو این خانواده بزرگ گردد.

مربی گری

با توجه به ایجاد بستر های فکری متنوع در این مجموعه، مدیران ارشد هلدینگ معتقد هستند که انتقال مفاهیم و ارزش ها از طریق افراد خبره و آگاه و مسلط ، می تواند مجموعه ای یکپارچه و منسجم با وحدت رویه ایجاد نماید. عناوینی  چون مربی گری و منتورینگ جایگاه ویژه ای در ساختار نیروی انساانی دارد و و احد منابع انسانی روش های نوین آن را همراه با روش های بین المللی، مد نظر قرار می دهد.

 مسئولیت اجتماعی

 هلدینگ فاخر علاوه بر توسعه کسب و کار به مسئولیتهای اجتماعی خود نیز واقف است. ایجاد سیستم لجستیک مطابق با موازین محیط زیستی، ایجاد ساختار آموزشی عمومی، خلق اطلاعات، عملیات مالی سالم و شفاف، فعالیت های فرهنگی و ورزشی برای کارکنان ، شفافیت رویه ها و امنیت فعالیت ها و روندها مطابف با قوانین کشوری، پشتیبانی و حمایت از سازمان های مردم نهاد و خیریه و شرکت در رویدادهای نمایشگاهی از جمله مسئولیتهای اجتماعی هلدینگ فاخر می باشد.

بازگشت
موضوعی که باید در ذهن ما استوار و تغییرناپذیر باشد، اعتماد و اعتقاد به تغییر است.
مـهـرداد فـاخـر
ارتباط با ما

با ما همراه شوید

دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک 12 ، ساختمان فاخر، طبقه چهارم
تلفن: +98 (21) 8867 8225
ایمیل: info@fakher.ir
2019 © هلدینگ فاخر. تمامی حقوق محفوظ است.
01
سرمایه انسانی

02
تیم ما

03
فرهنگ سازمانی

04
نقل قول

05
تماس با ما

EN FA
در حال بارگذاری