fa
سرمایه انسانی عملگرا و مسئولیت پذیر
Fakher
ما یک خانواده‌ایم

هلدینگ فاخر، همواره به ارزش‌هایی تکیه دارد که سبب تمایز آن بوده و به عنوان میثاقی مشترک همه اعضای خانواده بزرگ فاخر را همواره وفادار به یکدیگر و پاسخگو در برابر مشتریان می‌سازد.

اراده بهبود، رشد و یادگیری مستمر

مسئولیت پذیری

التزام به کار جمعی و مشارکت

انعطاف پذیری و نوجویی

شفافیت و صداقت

تعهد به کیفیت و تعالی پایدار

تیم ما برای مشاهده عکس ها را بکشید
مهرداد فاخر
رئیس هیات مدیره هلدینگ فاخر و مدیرعامل تیپاکس
حسین علی اکبر کاشانی
نایب رئیس هیات مدیره
رضا سمیع‌زاده
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
داوود مسگریان حقیقی
مشاور ارشد مدیرعامل در حوزه سرمایه‌های انسانی
حمیدرضا شهروزی
مشاور ارشد مدیرعامل در حوزه مالی و اقتصادی
حسین رضایی
مدیر ارشد توسعه شرکت‌ها
سید فرید جهان‌بخش
مدیر ارشد فناوری اطلاعات
آسپت پطروسیان
مدیر بودجه و خزانه‌داری
قاسم تاج‌الدین
مدیر مالی
سمیه رنجبر
مدیر ارزشیابی و پشتیبانی مالی
محمد نوروزی
مدیر یکپارچه‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری
کاوه سمیع‌زاده
مدیر توسعه ارتباطات
پریا ابراهیمیان
مدیر توسعه پایدار
نگین حاجی‌بنده
مدیر کیفیت
فرشاد حاج‌محمدی
مدیر فناوری اطلاعات
همکاری با ما

فرصت‌های شغلی

علاقه‌مندان به همکاری با گروه هلدینگ فاخر اطلاعات و رزومه کاری خود را در این فرم ثبت و ذخیره کرده تا همکاران ما در واحد منابع انسانی بررسی قرار دهند.
لطفا به منظور بررسی بهتر درخواست شما، موارد خواسته شده را کامل و دقیق تکمیل کنید.

سرمایه انسانی عملگرا و مسئولیت پذیر
برای ادامه اسکرول کنید
برگشت به بالا
Fakher
ما یک خانواده‌ایم

هلدینگ فاخر، همواره به ارزش‌هایی تکیه دارد که سبب تمایز آن بوده و به عنوان میثاقی مشترک همه اعضای خانواده بزرگ فاخر را همواره وفادار به یکدیگر و پاسخگو در برابر مشتریان می‌سازد.

تعهد به کیفیت و تعالی پایدار
شفافیت و صداقت
انعطاف پذیری و نوجویی
التزام به کار جمعی و مشارکت
مسئولیت پذیری
اراده بهبود، رشد و یادگیری مستمر
تیم ما برای مشاهده عکس ها را بکشید
مهرداد فاخر
رئیس هیات مدیره هلدینگ فاخر و مدیرعامل تیپاکس
حسین علی اکبر کاشانی
نایب رئیس هیات مدیره
رضا سمیع‌زاده
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
داوود مسگریان حقیقی
مشاور ارشد مدیرعامل در حوزه سرمایه‌های انسانی
حمیدرضا شهروزی
مشاور ارشد مدیرعامل در حوزه مالی و اقتصادی
حسین رضایی
مدیر ارشد توسعه شرکت‌ها
سید فرید جهان‌بخش
مدیر ارشد فناوری اطلاعات
آسپت پطروسیان
مدیر بودجه و خزانه‌داری
قاسم تاج‌الدین
مدیر مالی
سمیه رنجبر
مدیر ارزشیابی و پشتیبانی مالی
محمد نوروزی
مدیر یکپارچه‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری
کاوه سمیع‌زاده
مدیر توسعه ارتباطات
پریا ابراهیمیان
مدیر توسعه پایدار
نگین حاجی‌بنده
مدیر کیفیت
فرشاد حاج‌محمدی
مدیر فناوری اطلاعات
همکاری با خانواده فاخر

همکاری با ما

فرصت‌های شغلی

علاقه‌مندان به همکاری با گروه هلدینگ فاخر اطلاعات و رزومه کاری خود را در این فرم ثبت و ذخیره کرده تا همکاران ما در واحد منابع انسانی بررسی قرار دهند.
لطفا به منظور بررسی بهتر درخواست شما، موارد خواسته شده را کامل و دقیق تکمیل کنید.

موفقیت از عمل‌گرایی می‌آید نه رویا پردازی.
مـهـرداد فـاخـر
ساختار هلدینگ
ساختار هلدینگ

ارزش‌های سازمانی
ارزش‌های سازمانی

آشنایی با تیم ما
آشنایی با تیم ما

همکاری با ما
همکاری با ما

در حال بارگذاری