fa

برگزاری مجامع سالانه شرکت های اکتیران پلاس، تی اکسپرس، تی تک، تی نکست و لجستیک بازار در ساختمان هلدینگ فاخر

روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه، جلسه مجامع سالانه شرکت‌های اکتیران پلاس، تی اکسپرس، تی تک، تی نکست و لجستیک بازار در ساختمان هلدینگ فاخر برگزار شد.
برخی موارد اصلی مطرح شده در این جلسات به شرح زیر بودند:
- تأکید بر برگزاری مجامع مالی تا حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی
- لزوم همکاری اعضای هیأت مدیره جهت فراهم نمودن اطلاعات و مستندات مورد نیاز حسابرسان و بازرسان قانونی و تقویت بخش مالی به منظور ارائه گزارشات شفاف تر و دقیق تر
- لزوم برگزاری جلسات تخصصی جهت بررسی مأموریت، مدل تجاری و برنامه های آتی شرکت ها
برگشت به بالا
1399 اکتیران پلاس اطلاعات بیشتر
در حال بارگذاری